/  Музыка, книги, искусство  /  Книги, журналы, газеты, открытки  /  Учебники  /  Книги по юриспруденції для студентів юристів...
 /  ... / ... / Учебники
Продам / купить
Книги по юриспруденції для студентів юристів викладачів суддів та інші, Буча
Продам / купить

Книги по юриспруденції для студентів юристів викладачів суддів та інші, Буча

Цена150 грн.
Регион: вся Украина, Киевская обл. / Буча   (С. Мироцкое)
Обновлено:
Історія держави і права зарубіжних країн. Хрестоматія. Навчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти. В.Д. Гончаренко. Видавничий дім Ін Юре. 2002 рік. 716 стр.
У хрестоматія, яка впорядкована відповідно до вузівської програми, подано законодавство та інші матеріали, що характеризують суспільний лад, державний механізм, галузі права країн Стародавнього світу, Середніх віків, Нової та Новітньої історії.
Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних спеціальних вищих закладів освіти.
Стан нової---350 гр.

Науково-практичний коментар цивільного кодексу України. В.М. Коссак. Істина, 2004рік, 976 с.
В Коментарі докладно проаналізовано усі статті Цивільного кодексу України.
Нормативний матеріал подається станом на і серпня 2004 р. Аналізуються також відповідні положення Господарського кодексу України, інших законодавчих та підзаконних нормативних актів.
Цей коментар буде корисним для адвокатів, нотаріусів, юрисконсультів, викладачів, аспірантів і студентів юридичних навчальних закладів, всіх, хто цікавиться питаннями застосування цивільного законодавства України.
Стан нової---350гр.

Науково-практичний коментар кримінального кодексу України. 3-тє вид., перероблене та доповнене. За редакцією М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. Атіка, 2004.-1056с.
У коментарі відображено і прокоментовано всі зміни, які були внесені до цього Кодексу з моменту набрання ним чинності. Докладно роз'яснено положення чинного Кримінального кодексу України, врахована судова практика його застосування, у т. ч. нові роз'яснення Пленуму Верховного Суду України.
Коментар розрахований на суддів, працівників прокуратури, органів безпеки, внутрішніх справ, митних органів, інших правоохоронних органів, адвокатів і студентів юридичних навчальних закладів. Буде корисний усім тим, хто цікавиться питаннями кримінально-правової охорони конституційних прав та свобод людини і громадян, інтересів суспільства та держави.
Стан нової---250гр.

Історія держави та права зарубіжних країн. н
Навчальний посібник. Для студентів вищих навчальних закладів. Хома Н.М. Видавництво Каравела, Магнолія плюс, Новий світ-2000. 2003 рік. 480 стр.
У навчальному посібнику висвітлено історію виникнення, становлення історичних форм держави та правових систем у зарубіжних країнах. Матеріал посібника охоплює період з найдавніших часів до сьогодення.
Для студентів правничих відділень і факультетів вищих закладів освіти, усіх, хто цікавиться історією держави та права.
Стан нової---250гр.

Теорія держави і права. Навчальний посібник. А.М. Колодій. Видавництво Юрінком Інтер, 2003 рік. 368 стр.
Видання навчального посібника з теорії держави і права підготовлено на основі сучасного стану науки і практики. Розглянуті питання, передбачені навчальною програмою курсу загальної теорії держави і права для вищих навчальних закладів. Призначене для студентів, що вивчають загальну теорію держави і права як провідну методологічну юридичну науку, а також інших вищих навчальних закладів, що вивчають правознавство. Буде корисним для юристів-науковців, практиків, та тих, хто бажає отримати юридичну освіту за фахом юриста.
Стан нової---150 гр.
(//www.ukrboard.com.ua)
Теорія держави і права. Підручник. Скакун О.Ф. Видавництво Консум, 2001 рік. 656 стр.
У підручнику розглянуто питання співвідношення державної влади і держави, громадянського суспільства і держави, форми, апарату і механізму держави. Дано поняття соціальної правової держави. Викладено загальне вчення про демократію, систему прав людини і громадянина, їхні гарантії, механізм забезпечення. Найбільша увага приділена питанням права - нормі права, системі права і системі законодавства, правотворчості та правозастосування, правовідносинам, тлумаченню права, законності та правопорядку, юридичній відповідальності, механізму правового регулювання. Окрема глава присвячена правовому статусу особи, народу, держави. Міститься характеристика основних типів правових систем світу: романо-германського, англо-американського, змішаного (скандинавської та латиноамериканської груп), релігійно-традиційного (мусульманського й індуського, китайського та японського, африканського права).
Головною ідеєю видання є пріоритет і забезпечення прав людини. Для студентів, курсантів, ад'юнктів, магістрів, аспірантів і викладачів вищих учбових закладів.
Стан нової---250 гр.

У підручнику комплексно висвітлюються загальні положення правової системи Стародавнього Риму, основні принципи, головні поняття і категорії римського публічного та приватного права.
Для студентів юридичних вузів та факультетів, викладачів, правознавців, усіх, кого цікавлять питання історії та теорії права.

Автор: Євген Харитонов, Опанас Підопригора
Видавництво: Юрінком Інтер
Мова: Українська
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 528
Ілюстрації: Немає ілюстрацій
Формат: 135х205 мм
Палітурка: Тверда
Папір: Офсетний
Видання: 4-е
Тираж: 1000
ISBN: 978-966-667-613-2
Тип: Паперова
Стан нової---195 гр.

Коментар до закону "Про судоустрій України". В.Т. Маляренко. Видавництво Юрінком Інтер, 2003 рік. 464 стр.
У коментарі подано аналіз Закону, викладено правові засади організації судової влади та здійснення правосуддя судами. Прокоментовано систему судів загальної юрисдикції, правові основи її організації. Розглянуто організацію діяльності спеціалізованих судів. Детально висвітлено нормативні вимоги Закону щодо формування корпусу професійних суддів. Проаналізовано питання участі у здійсненні правосуддя народних засідателів і присяжних, а також їх права, гарантії захисту тощо. Додаються нормативно-правові акти з питань судоустрою.
Видання розраховане на суддів, прокурорів, викладачів, широку юридичну громадськість.
Стан нової---195 гр.
 
Магазин, контакты
Олег /  отзывы, инфо. /  оценка активности
Телефон: 096-xxxxxx показать
Предоплата или супервыгодная цена? Обязательно ознакомтесь!
http://www.ricos-td.at.ua
Дополнительно
ID объявления: #2778048 (добавлено зарегистрированным пользователем, дата регистрации: 16-08-2012)
Добавлено / Обновлено: 22-07-2021 23:13   (актуально, до: 22-07-2022)
Постоянный адрес объявления: 
Показов / просмотров за сегодня: ?, всего: ?
 
Похожие объявления
Среди них есть много интересных...
Книги по экономике 3
Киев
23-07-2021
ru
/ru/
0